J.G.F. Masorti Almere-Weesp (Masorti Nederlands)

Address: 
Synagogue is located at : Nieuwstraat 3-5
City: 
Weesp, Netherlands
Contact Person And E-mail Address: 

Mailing address for Masorti Almere-Weesp is: Dick Laanweg 1--1321 KD Almere, Netherlands
 
Contacts:
Nicky Cohen (President) - nicky@quality-textiles.nl  +31-65-1043160
Daniel Daniels (Secretary) - d.daniels4@kpnplanet.nl
Sandra Blankstein Cohen (Treasurer) - sandrablanksteincohen@gmail.com +31-36-5297644

 
 
Click here for pictures from Chanukah at Masorti Almere-Weesp, December 2009.
 
Dutch Version Follows English
 

 
Masorti Netherlands was founded in 2004, in the city of Almere. Almere is the largest newest city in the Netherlands. Its first housing was built in 1976. Today (2008), it is made up of over 180,000 inhabitants. It is found in the province Flevoland, new land taken over on the Zuiderzee (Southern Sea) some 40 years ago. The city was build as an alternative place of residence for people from the greater Amsterdam area, as housing possibilities became scarcer.
 
After the founding of local Chabad-led Orthodox and Liberal Jewish congregations, a Masorti congregation was started. The first acitivities took place in a community centre. Contacts were sought with the British Masorti Movement (Assembly of Masorti Synagogues). Rabbis Weiner and Wittenberg understood the importance and potential of a Masorti Movement in the Netherlands, where it fills the growing gap between Liberal and Orthodox Judaism.
 
In 2005 the famous Dutch economist and politician, Prof. Dr. Arnold Heertje, established contacts between the still homeless congregation and the organisation in the nearby city of Weesp, just across the water on the shores of the ‘old land,’ that manages the synagogue built in 1840 in Weesp.
 

 

Synagogue Building

 
 
The marketplace of Weesp was once the hometown of a well organised small Jewish congregation. In 1840, the year of inauguration of the shul, 153 of the 6,500 inhabitants were Jewish. The most prominent son of the congregation was the late Chief Rabbi of Amsterdam, A.S. Onderwijzer (1862 – 1934). Of the 84 registered Jews in 1941, 56 were murdered in the Nazi deathcamps; seven survived the cruelties of the death camps and the fate of the remaining three unknown. A few had ‘protection’ because of their mixed marriage. Some German Jewish refugees were baptized, which turned out not to give the protection as thought. Others survived in hiding. During the German occupation the shul was plundered, leaving the Aron Kodesh (Holy Shrine) untouched.
 
After the war, only a few Jews returned to live in Weesp, not enough to re-establish the congregation and to reopen the shul. The building was sold on March 21, 1949. It had several functions, including a garage and dress shop. After restoration in 1986 it was equipped as a cultural centre, which it remains today. It also functions as a Jewish prayer hall for Masorti Almere/Weesp. The synagogue furniture, such as the bimah (reading desk), amud (prayer desk) and pews are all movable and of simple design.
 

Congregation

 
The Masorti Congregation owns two Torah scrolls, beautifully decorated. Services are held every two weeks and on most of the Jewish holidays. The congregation defines itself as, ‘Voor traditioneel, vroom en vrij Jodendom – for traditional, pious and free Judaism’ guaranteeing the traditional Dutch Jewish minhagim (customs), with a minimal mechitza (separation between men and women), with respect for kashrut, and other traditions adjusted to modern life. Occasionally we hold a Kabbalat Shabbat service, followed by a traditional Dutch Friday night meal with singing and bentshing (saying grace after meal).
 
There is an educational program for children and adults. Occasionally a rabbi from Great Britain visits to teach adult education. We celebrate life cycle events, including weddings and conversions. We also have social and cultural activities. An immediate need of the congregation is to acquire a cemetery, for which we have begun the process. 
 
 
 
Traditioneel Jodendom in Nederland
 

Masorti Jodendom Nederland

 
Masorti werd in Nederland opgericht in 2004, in de gemeente Almere, daar waar velen uit de regio Amsterdam de laatste jaren hun nieuwe leefomgeving hebben gevonden. Na een door Chabad geleide NIG, de Orthodox-Joodse Gemeente en een LJG, de Liberaal Joodse Gemeente, begon de Masortigemeente. De eerste activiteiten vonden plaats in een buurthuis. Er werd contact gelegd met de Britse Masorti Beweging. De rabbijnen Weiner en Wittenberg zagen het belang en de mogelijkheden in van dit Masorti experiment in Nederland, want Masorti kan heel goed het groeiende gat tussen Liberaal en Orthodox Jodendom in Nederland opvullen.
Op zeker moment in 2005 wist de bekende econoom en politicus Prof. Dr. Arnold Heertje contact te leggen tussen de nog steeds dakloze Joodse Gemeente en de Stichting die net aan de overkant op het ‘oude land‘ de leegstaande sjoel uit 1840 van Weesp beheert.
 

De sjoel

 
Eens was het kleine handelsstadje Weesp de thuisbasis van een goed georganiseerde Joodse Gemeente. In 1840, het jaar waarin de sjoel werd ingewijd, waren 153 van de 6.500 inwoners van Weesp Joods. Het wel meest bekende lid van die gemeente was de latere opperrabbijn van Amsterdam A. S. Onderwijzer (1862 – 1934). Van de 84 Joden, die in 1941 als zodanig geregistreerd stonden werden er 56 vermoord door de nazi’s; zeven wisten de concentratiekampen te overleven en van drie is hun uiteindelijke lot tot op heden onbekend. Enkelen hadden ‘bescherming’ vanwege hun gemengde huwelijk. Enkele Duits-Joodse vluchtelingen in Weesp waren ooit gedoopt; het doopzeel bleek hun echter niet de bescherming te bieden waarop ze gehoopt hadden. Anderen overleefden door onder te duiken.
Tijdens de Duitse bezetting werd de sjoel geplunderd. De Aron haKodesj (de Heilige Arke) bleef daarbij onbeschadigd.
Na de oorlog keerden maar enkele Joden terug naar Weesp. Niet genoeg om de Joodse Gemeente opnieuw op te richten en de sjoel weer in gebruik te nemen. Het gebouw werd verkocht op 21 maart 1949. Het kreeg achtereenvolgens enige functies, waaronder die van garage en kledingwinkel. Na de restauratie van 1986 werd ze uitgerust als cultureel centrum, de functie die ze tot op heden heeft. Met die van Joodse gebedsruimte als een van de huidige bestemmingen. 
Synagogale meubelen, zoals een biema (leestafel) en een amoed (gebedstafel) en de tafels en stoelen om als zitplaatsen te dienen zijn alle verplaatsbaar en zeer simpel uitgevoerd.
 

De Gemeente

 
De Masorti Gemeente Almere-Weesp bezit twee Thorarollen, prachtig versierd en aangekleed. Sjabbatochtenddiensten worden ongeveer om de twee weken gehouden en er zijn diensten met de meeste feest- en gedenkdagen. De wapenspreuk ‘Voor traditioneel, vroom en vrij Jodendom’ garandeert de handhaving van traditionele Nederlands-Joodse minhagiem (gebruiken). Er is een minimale scheiding tussen de dames en de heren. Het kasjroet (de traditionele spijswetten) wordt binnen de gemeente gehandhaafd. Met respect voor onze Joodse erfenis wordt er geprobeerd op moderne wijze antwoorden te vinden op de vragen en uitdagingen van het heden.
Af en toe wordt er een Kabbalat Sjabbat-dienst gehouden; een vrijdagavonddienst waarbij de Sjabbat wordt verwelkomd, die wordt gevolgd door een traditionele vrijdagavondmaaltijd, waarna er wordt gezongen en er wordt gebentsjt (*).
Er is onderwijs voor kinderen en voor volwassenen en af en toe komt een rabbijn uit Groot-Brittannië voor een studiemiddag. Er hebben al veel feestelijkheden plaatsgevonden. Er waren bruiloften en er waren enige sociale activiteiten, zoals de viering van de 60ste verjaardag van de Staat Israël. 
Zeer belangrijk is nu het verwerven van een begraafplaats, waarover al contacten bestaan.
 

Contact

Voor informatie kunt u terecht via sb.cohen@upmail.nl
(*) bentsjen = dankzegging na de maaltijd

Mailing Address: 
Masorti Almere Weesp: Dick Laanweg 1--1321 KD Almere Netherlands
Javascript is required to view this map.